MAJKA SVIH ORUZJA

Bizon-2

Ruski automat dizajniran po uzoru na Kalašnjikov
Bizon-2
Bizon-2 (u kalibru 9x18mm Makarov)

Bizon-2
Bizon-2 (u kalibru 9x18mm Makarov) sa sklopljenim kundakom i montiranim prigušivačem pucnja

Bizon-2-01 - 9x19mm Parabellum
Bizon-2-01 (u kalibru 9x19mm Parabellum) sa sklopljenim kundakom

Podaci:

  Bizon-2 Bizon-2-01
Kalibar 9x18mm Makarov 9x19mm Parabellum
Dužina cevi 230 mm
225 mm
Početna brzina zrna 320 m/s
380 m/s
Teoretska brzina gađanja 680 metaka u miniuti 750 metaka u minuti
Hranjenje helical okvir sa 64 metka helical okvir sa 53 metka
Dužina 690 mm
690 mm
Dužina sa sklopljenim kundakom 460 mm 460 mm
Masa sa praznim okvirom 2,7 kg
2,9 kg

 MajkaSvuhOruzja.com  22.7.2010