MAJKA SVIH ORUZJA

Makarov PM

Standardni pištolj ruske vojske u periodu nakon drugog svetskog rata
Makarov PM
Makarov PM

Podaci:

  Makarov PM Makarov PMM
Kalibar 9x18mm Makarov 9x18 PMM
Dužina cevi 93,5 mm
Dužina nišanske linije 137 mm
Početna brzina zrna 315 m/s 430 m/s
Hranjenje okvir za 8 metaka
okvir za 10 ili 12 metaka
Dužina 161 mm 165 mm
Visina 127 mm
Širina 34,5 mm
Masa sa praznim okvirom 730 g 760 g

MajkaSvihOruzja.com  29.01.2012