MAJKA SVIH ORUZJA

Heckler & Koch G36

Jedna od najpopularnijih savremena jurišnih pušaka. Standardna puška Nemačke vojske
Heckler & Koch G36V
G36V - verzija sa (jednim) optičkim nišanom uvećanja 1.5x

Heckler & Koch G36 - German Army version
G36 sa dvostrukim nišanskim sistemom - standardna verzija za Nemačku vojsku

Heckler & Koch G36K
G36K

Heckler & Koch G36C
G36C

Heckler & Koch SL8
Civilna verzija G36: poluautomatska puška Heckler & Koch SL8

Podaci:

  G36 G36V G36K G36KV G36C
Kalibar 5.56x45 NATO
Dužina cevi 480 mm 318 mm 228 mm
Teoretska brzina gađanja 750 metaka u minuti
Načini paljbe pojedinačno / rafal
Hranjenje okviri za 30 ili doboš za 100 metaka
Dužina 999 mm 860 mm 720 mm
Dužina sa sklopljenim kundakom 758 mm 615 mm 500 mm
Visina (sa ručkom i okvirom) 320 mm 285 mm 320 mm
285 mm 278 mm
Širina 64 mm
Masa bez okvira 3,63 kg 3,33 kg 3,30 kg 3,0 kg 2,82 kg
Masa sa praznim okvirom 3,77 kg 3,47 kg 3,44 kg 3,14 kg 2,96 kg

Mehanizam

G36 koristi sistem rada sa gasnim klipom kratkog trzaja, poput AR-18. Gasovi ne ulaze u sanduk oružja. Zbog takvog mehanizma direktno se smanjuje zagrevanje i prljanje sklopa zatvarača. Znatno je povećana pouzdanost i smanjen broj zastoja. Takođe je smanjeno potrebno vreme čišćenja i održavanja oružja. 
Deo gde gasovi izlaze iz oružja konstruisan je tako da gasove usmerava  prema napred, dalje od strelca.

Poznati korisnici G36

G36 je veoma popularna puška. Kao standardnu vojnu pušku je koristi Nemačka, Latvija, Litvanija i Španija. Takođe je koriste mnoge vojne i policijske specijalne jedinice širom sveta.
 MajkaSvuhOruzja.com  26.6.2010