MAJKA SVIH ORUZJA

SIG MPX

SIG MPX

Novi modularni automat vrhunskog kvaliteta
SIG MPX
SIG MPX

SIG MPX-SD
SIG MPX-SD

SIG MPX-C semi-auto carbine variant
SIG MPX-C

SIG MPX-P
SIG MPX-P

SIG MPX-P PSB
SIG MPX-P PSB

SIG MPX - oficijalni promotivni video

Podaci:

  SIG MPX SIG MPX-K SIG MPX-P SIG MPX-SD SIG MPX-C SIG MPX-P PSB
Kalibar 9mm NATO / .357 SIG / .40 S&W
Princip rada gasni klip kratkog trzaja, rotirajući zatvarač
Dužina cevi 165 mm 114 mm 165 mm 165 mm 165 mm 203.2 mm
Dužina nišanske linije 270 mm 218 mm 270 mm 371 mm 371 mm 270 mm
Teoretska brzina gađanja 850 metaka u minuti ? ?
Načini paljbe ? ? ? ? ? pojedinačno
Hranjenje okvir za 10, 20 ili 30 metaka
Dužina - - - - - 912.9 mm
Dužina sa izvučenim kundakom maks.
* teleskopski kundak
580 mm 528 mm - 808 mm 833 mm -
Dužina sa uvučenim kundakom min.
* teleskopski kundak
460 mm 409 mm 338 mm 688 mm 714 mm -
Dužina sa rasklopljenim kundakom
** preklopni kundak
610 mm 559 mm - 838 mm 864 mm -
Dužina sa sklopljenim kundakom
** preklopni kundak
425 mm 374 mm 338 mm 653 mm 678 mm -
Visina (sa okvirom od 30 metaka) 265 mm 265 mm 265 mm 265 mm 265 mm ?
Širina 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm ?
Masa bez okvira 2,1 kg 2,0 kg 1,9 kg 2,9 kg 2,7 kg ?


 MajkaSvuhOruzja.com  13.5.2014