MAJKA SVIH ORUZJA

Swiss Arms SG 550

Jedna od najskupljih pušaka u 5.56  kalibru.

Swiss Arms SG 550
SG 550

Swiss Arms SG 550
SG 550 sa sklopljenim kundakom

Swiss Arms SG 551 SWAT with accessories
SG 551 SWAT sa montiranom dodatnom opremom

Swiss Arms SG 553 SB with accessories
SG 553 SB sa montiranom dodatnom opremom

Swiss Arms SG 553 SB
SG 553 SB

Swiss Arms SG 550 - parts
SG 550 rastavljena na osnovne delove

Podaci:

  SG 550 SG 551 SWAT SG 551 SWAT LB SG 553 SB SG 553 LB
Kalibar 5.56x45mm NATO
Dužina cevi 528 mm 363 mm 454 mm 226 mm (bez skrivača plamena) 347 mm (sa skrivačem plamena)
Dužina nišanske linije 540 mm 466 mm 393 mm
Teoretska brzina gađanja oko 700 metaka u minuti oko 700 metaka u minuti 700-850 metaka u minuti 700-800 metaka u minuti
Načini paljbe pojedinačno / rafal
Hranjenje okviri za 5, 10, 20 ili 30 metaka
Dužina sa otvorenim kundakom 998 mm 833 mm 924 mm 730 mm 822 mm
Dužina sa sklopljenim kundakom 772 mm 607 mm 698 mm 501 mm 593 mm
Visina 210 mm
Masa bez okvira 4,1 kg 3,4 kg 3,6 kg 3,2 kg 3,4 kg
Masa praznog okvira (za 20 metaka) 95 g
Masa praznog okvira (za 30 metaka) 110 g
Masa punog okvira (20 metaka) 340 g
Masa punog okvira (30 metaka) 480 g

 MajkaSvuhOruzja.com  27.9.2010