MAJKA SVIH ORUZJA

FN FNC

Solidna jurišna puška sa mnogo dobrih rešenja.

FN FNC
FN FNC sa preklopnim kundakom.

Podaci:

  FN FNC "Standard" FN FNC "Short"
Kalibar 5.56x45mm NATO
Dužina cevi 449 mm 363 mm
Dužina nišanske linije 513 mm -
Teoretska brzina gađanja 625-700 metaka u minuti
-
Načini paljbe pojedinačno / rafal / kratki rafali po 3 metka
Hranjenje okvir za 30 metaka (STANAG 4179 okvir)
Dužina sa otvorenim kundakom 997 mm 911 mm
Dužina sa sklopljenim kundakom 766 mm 680 mm
Masa bez okvira 3,8 kg -
Masa praznog okvira 0,210 kg
Masa punog okvira 0,560 kg

 MajkaSvuhOruzja.com  15.10.2010