MAJKA SVIH ORUZJA

Heckler & Koch MP5

Jedan od najpopularnijih automata novijeg vremena
Heckler & Koch MP5A2 original
MP5A2 sa prvobitnom verzijom prednjeg i zadnjeg rukohvata

Heckler & Koch MP5A3
MP5A3 sa novijom širom verrzijom prednjeh rukohvata

Heckler & Koch MP5A2 SWAT version
MP5A2 sa posebnim prednjim rukohvatom sa SureFire 628 taktičkom lampom. Često korišćen od strane SWAT (američke specijalne policijske jedinice).

Heckler & Koch MP5SD6
MP5SD6

Heckler & Koch MP5K-PDW
MP5K-PDW

Podaci:

  MP5 A2 MP5 A3 MP5 SD2 MP5 SD3 MP5 K-PDW
Kalibar 9x19mm
Dužina cevi 225 mm 146 mm 140 mm
Dužina nišanske linije 340 mm 340 mm 260 mm
Teoretska brzina gađanja oko 800 metaka u minuti
oko 700 metaka u minuti oko 900 metaka u minuti
Načini paljbe Pojedinačno / Rafal
Hranjenje okvir za 15 ili 30 metaka
Dužina oružja 680 mm
700 mm 790 mm 805 mm 603 mm
Dužina sa sklopljenim kundakom --- 550 mm --- 670 mm 368 mm
Visina 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm 210 mm
Širina 50 mm 50 mm 60 mm 60 mm 50 mm
Masa bez okvira 2,54 kg 3,08 kg 3,10 kg 3,60 kg 2,78 kg
Masa sa praznim okvirom za 30 metaka 2,71 kg 3,25 kg 3,27 kg 3,77 kg 2,95 kg

 MajkaSvuhOruzja.com  20.7.2010