MAJKA SVIH ORUZJA

Beretta 92 (M9)

Često ga viđamo u filmovima jer "izgleda onako kako pištolj treba da izgleda"

Beretta 92FS
Beretta 92FS

Beretta M9A1
Beretta M9A1

Beretta 90-Two
Beretta 90-Two

Podaci:

  92FS M9 M9A1 92AI 96AI 90-TWO
Kalibar 9x19mm
Parabellum
9x19mm
Parabellum
9x19mm
Parabellum
.40 S&W 9x19mm
Parabellum /
.40 S&W
Dužina cevi 4.9"
Kapacitet okvira 15 metaka
15 metaka 17 metaka 12 metaka 17 metaka /
12 metaka 
Dužina 8.5"
Visina 5.4"
Širina 1.5"
Širina rukohvata 1.3"
Masa praznog oružja 944 g 961 g 975 g 921 g

 MajkaSvuhOruzja.com  25.7.2010