MAJKA SVIH ORUZJA

Češka Zbrojovka CZ SCORPION EVO 3

Savremeni automat

CZ SCORPION EVO 3 A1
CZ SCORPION EVO 3 A1

Podaci:

  CZ SCORPION EVO 3 A1
Kalibar 9x19mm Parabellum
Dužina cevi 196 mm
Dužina nišanske linije 240 mm
Početna brzina zrna 370 m/s
Teoretska brzina gađanja 1150 metaka u minuti
Načini paljbe pojedinačno / rafal /
kratki rafali od 2 metka
Hranjenje okvir za 30 metaka
Dužina 660 mm
Dužina sa sklopljenim kundakom 410 mm
Visina 240 mm
Širina 60 mm
Širina sa sklopljenim kundakom 97 mm
Masa 2,77 kg

 MajkaSvuhOruzja.com  30.7.2010