MAJKA SVIH ORUZJA

Taser X3

Elektrošok pištolj sa tri "metka"
TASER X3
TASER X3

TASER X3 in action
Prikaz ispaljivanja elektroda TASER X3. Obratite pažnju da ima dva laserska nišana. 

 MajkaSvuhOruzja.com  2.8.2010