MAJKA SVIH ORUZJA

MP 40 (Šmajser)

Poznati nemački automat iz drugog svetskog rata
MP 40
MP 40

MP 40
MP 40

Podaci:

  MP 40
Kalibar 9x19mm Parabellum
Dužina cevi 248 mm
Početna brzina zrna 381 m/s
Teoretska brzina gađanja 500 metaka u minuti
Načini paljbe rafal
Hranjenje okvir za 32 metka
Dužina sa otvorenim kundakom  832 mm
Dužina sa sklopljenim kundakom 629 mm
Masa praznog oružja 3,97 kg
 MajkaSvuhOruzja.com  11.10.2010