MAJKA SVIH ORUZJA

Heckler & Koch PSG1

Visokoprecizna poluautomatska snajperska puška

Heckler & Koch PSG1
Heckler & Koch PSG1

Podaci:

  PSG1A1
Kalibar 7.62x51mm NATO
Dužina cevi 650 mm
Načini paljbe Pojedinačno
Hranjenje okvir za 5 ili 20 metaka
Dužina 1230 mm
Visina sa optičkim nišanom 258 mm
Širina 59 mm
Masa bez okvira 7,2 kg
Masa sa praznim okvirom od 5 metaka 7,39 kg
Masa sa praznim okvirom od 20 metaka 7,48 kg

 MajkaSvuhOruzja.com  23.7.2010