MAJKA SVIH ORUZJA

Colt M16 (AR-15)

Colt M16 (AR-15)

Standardna jurišna puška američke vojske

Colt M16 original
Prva verzija Colt M16

Colt M16A4
Colt M16A4

Colt M16A1 with M203 grenade launcher
Colt M16A1 sa montiranim bacačem granata M203 40mm

Podaci:

  M16A4
Kalibar 5.56x45 NATO
Dužina cevi 20"
(51 cm)
Dužina nišanske linije 50 cm
Početna brzina zrna 948 m/s
Efektivni domet
600 m
Teoretska brzina gađanja 700-950 metaka u minuti
Načini paljbe pojedinačno / rafal
Hranjenje okvir (STANAG 4179) za 30 metaka (ili drugaciji STANAG 4179 okvir)
Dužina 100 cm
Masa bez okvira 3,4 kg
Masa praznog okvira (za 30 metaka) 0,11 kg
Masa napunjenog orkvira (30 metaka) 0, 45 kg

Dizajn

M16 koristi skoro jedinstven princip rada koji je osmišljen da omogućava što manji trzaj i što veću preciznost u brzoj i rafalnoj paljbi.
Ima minimalan broj pokretnih delova koji su uz to male mase tako da sami po sebi uzrokuju što manje trzaja i neželjenih pokreta puška. Nosač zatvarača i opruga su smešteni u u liniji cevi jedan iza drugog tako da se kreću tačno unazad u odnosu na cev. Zbog ovog pravolinijskog trazja puška se skoro ni malo ne zabacuje prilikom opaljenja. To omogućava odličnu kontrolu rafalne paljbe čak i pri velikoj brzini gaađnja. Kod pojedinačne paljbe takođe pruža dosta prednosti jer strelac nakon opaljenja može odmah nastaviti gađati u istu metu ili pomerati nišan na sledeću. Ne mora trošiti vreme na vraćanja nišana na metu.

Filozofija M16 i njena namena

M16 kao i njen kalibar 5.46x45mm nisu slučajno odabrni kao glavno oružje američke pešadije. Usvajanju ove puške i kalibra prethodilo je veliko istraživanje i analiza ogromnog broja dokumenata o borbama iz drugog svetskog rata. Kako je drugi svetski rat bio njaveći oružani sukob ikada, nije čudno de je postojalo obilje materijala za proučiti. Da skratimo priču, u suštini pokazalo se da su u najvećem broju slučajeva bitke vođene na relativno kratkim udaljenostima i da su prednost za pobedu imale jedinice koje su imale veću vatrenu moć tj. veći ispaljen broj metaka. Stoga su glavni ciljeva za novu američku jurišnu pušku bili mogućnost da ispaljuje što veću količinu metaka što većom brzinom i da municija ima dovoljnu snagu za te kraće udaljenosti.
Kalibar 5.56x45mm je omogućio veoma mali trzaj oružja što je automatski omogućilo lakšu kontrolu i preciznost rafalne paljbe u odnosu na krupnije kalibre. Municija je lakša i vojnici mogu poneti veću količinu municije sa sobom što takođe ide u prilog tome da vojnici imaju priliku ispaliti veću količinu metaka u borbi. Iz puške kao što je M16 sa veoma dugom cevi imao je i dovoljnu velku razornu i ubilačku moć na kraćim udaljenostima.
Puška M16 je zbog kalibra 5.56x45mm i specifično dizajniranog mehanizma omogućavala ogromnu vatrenu moć. Velika teoretska brzina gađanja (oko 900 metaka u minuti) i minimalni trzaj su odlično zadovoljavali postavljene ciljeve za usvajanje američke jurišne puške.

Nedostaci M16

Nedostaci M16 pre svega dolaze iz nedostataka njenog mehanima. Sistem rada sa direktnim ubrizgavanjem gasova u nosač zatvarača dovodi do velikog prljanja i zagrijavanja delova mehanizma. Zbog prljanja zahteva intenzivnije održavanje ili se dešava da postane nepouzdana.
M16 i pored tih nedostataka zadovoljava svoju namenu i strateški je dobar izbor. Međutim pojedinačnom vojniku nije toliko stalo do strateškog cilja koliko do preživljavanja u konkretnoj bitci. Pošto ne spada u najpouzdanije puške, jedan broj vojnika je nezadovokljan sa njom.
Pošto mnoge armije daju prednost pouzdanosti puške, M16 definitivno nije najomiljenija puška na svetu.
 MajkaSvuhOruzja.com  25.12.2010