MAJKA SVIH ORUZJA

Franchi SPAS-12

Franchi SPAS-12

Borbena sačmara veoma popularana kod policije i vojnih specijalnih jedinica

Franchi SPAS-12
SPAS-12 varijanta sa najkraćom cevi, sa preklopljenim kundakom

Franchi SPAS-12
SPAS-12

Franchi SPAS-12
SPAS-12 sa preklopljenim kundakom

Franchi SPAS-12
SPAS-12 sa preklopljenim kundakom

Podaci:

Kalibar 12 gauge
Dužina cevi 546 mm
Teoretska brzina gađanja 4 metka u sekundi (pojedinačno)
Hranjenje 8 metaka u unutrašnji magacin + 1 u cev
Dužina 1041 mm
Masa 4,4 kg

 MajkaSvuhOruzja.com  10.7.2010