MAJKA SVIH ORUZJA

FAMAS

Veoma zanimljivo osmišljena jurišna puška

FAMAS F1
FAMAS F1 - Standardna puška Francuske vojske

FAMAS G2
FAMAS G2 - Varijanta sa STANAG okvirom i velikim zaštitnikom za ruku

Upgraded FAMAS
Upgraded FAMAS - Buduća nadogradjena varijanta FAMAS F1

FAMAS FELIN
FAMAS FELIN - Prototip varijante FAMAS-a za program FELIN

Podaci:

  FAMAS F1 FAMAS G2
Kalibar 5.56x45mm NATO
Dužina cevi 488 mm 488 mm
Dužina nišanske linije 330 mm ?
Početna brzina zrna 960 m/s 925 m/s
Teoretska brzina gađanja 900-1000 metaka u minuti
1000-1100 metaka u minuti
Načini paljbe pojedinačno / rafal / kratki rafali od 3 metka
Hranjenje okvir za 25 metaka
STANAG okvir za 30 metaka
Dužina 757 mm 757 mm
Masa bez okvira i bez dodataka 3,610 kg 3,81 kg
Masa praznog okvira 0,150 kg ?
Masa napunjenog okvira 0,450 kg (sa 25 metaka) ?

MajkaSvuhOruzja.com  3.1.2011