MAJKA SVIH ORUZJA

Remington RGP

Nova savremena modularna jurišna puška i nadogradnja (modul) za puške iz M16 familije

Remington RGP
Remington RGP

Remington RGP
Remington RGP

Podaci:

Kalibar 5.56x45mm NATO
Dužina cevi 10.5 14.5"
Načini paljbe pojedinačno / rafal
Hranjenje okviri za 30 metaka
(STANAG 4179 okvir za M16)
Dužina sa otvorenim kundakom maks.  30.25" 34.0"
Dužina sa otvorenim kundakom min. 
27.10" 30.6"
Masa bez okvira 2,96 kg 3,16 kg

Šta znači RGP?

RGP je skraćenica od Remington Gas Piston što znači da puška radi na principu mehanizma sa gasnim klipom. Međutim izgleda se ne radi ni o gasnom kllipu kratkog trzaja ni o gasnom klipu dugog trzaja već nešto novo.
 MajkaSvuhOruzja.com  17.10.2010