MAJKA SVIH ORUZJA

Pancor Jackhammer

Pancor Jackhammer

Prototip automatske borbene sačmare izuzetno inovativnog i zanimljivog dizajna

Pancor Jackhammer Mk3A1
Jackhammer Mk3A1

Jackhammer  - from movie "No Escape"
Jackhammer - varijanta koja je korištena u filmu No Escape (1994)

Podaci:

Jackhammer Mk3A1
Kalibar 12 gauge
Dužina cevi 525 mm
Teoretska brzina gađanja 240 metaka u minuti
Hranjenje Kaseta sa 10 metaka (takođe funkcioniše kao protivpešadijska mina)
Dužina 787 mm
Masa 4,57 kg

MajkaSvuhOruzja.com  12.1.2010