MAJKA SVIH ORUZJA

Knights Armamannt SR-25 i M110 SASS

Savremena poluautomatska snajperska puška

Knights Armamannt SR-25 with silencer and bipod
SR-25 sa montiranim prigušivačem i nogarama

Podaci:Specifications:

  MK11 MOD0 M110 SASS SR-25 EM RIFLE SR-25 EM CARBINE
Kalibar 7.62x54mm NATO
Dužina cevi 51 cm 51 cm 51 cm 41 cm
Početna brzina zrna ? 784 m/s 780 m/s 767 m/s
Načini paljbe Pojedinačno (polu-automatski)
Hranjenje okvir za 10 i 20 metaka
Dužina 116cm 119 cm 109 cm 84 cm
Dužina sa produženim kundakom maks. ? 121 ? 94 cm
Masa bez okvira ? ? 4,7 kg 3,6 kg
Masa sa optičkim nišanom i nogarama, bez okvira 6,9 kg 7 kg ? ?

Varijante


SR-25

Prvobitna civilna verzija. Proizvodi se od 1990-ih.

MK11 MOD0

Vojna verzija SR-25 i komplet odabrane dodatnu opreme za nju.

M110 SSAS (Semi-Automatic Sniper System)

Nova vojna verzija. Poboljšana na osnovu iskustava sa MK11 MOD0. Proizvodi se od 2008-e.

SR-25 EM RIFLE (Enhanced Match Rifle)

Najnovija civilna verzija .Poboljšana na osnovu iskustava sa MK11 MOD0 i M110.

SR-25 EM CARBINE (Enhanced Match carbine)

Kraća verzija SR-25 EM sa kudkom poput jurišne puške M4.

 MajkaSvuhOruzja.com  12.10.2011