MAJKA SVIH ORUZJA

Taser X26

Elektrošok pištolj
TASER X26
TASER X26

TASER X26 - yellow color
TASER X26 u žutoj boji

TASER X26 vs M26 size comparison
Poređenje dimenzija TASER X26 sa starijim modelom ADVANCED TASER M26

TASER X26 holster
TASER X26 u futroli

TASER X26 in action
Prikaz delovanja TASER X26

TASER X26 features
TASER X26, prikaz pojedinosti

TASER cartridge with AFID tags
Svaki "metak" za TASER ima sopstveni "AFID" serijski broj i pri ispaljivanju elektroda raspršuje veliki broj mikrofilmova veličine konfeta na kojima je taj isti serijski broj.  Tako se uvek može otkriti čiji TASER "metak" je korišten.

 MajkaSvuhOruzja.com  29.7.2010