MAJKA SVIH ORUZJA

Leopard 2

Savremeni nemački glavni borbeni tenk. Jedan od najboljih tenkova današnjeg vremena.
Leopard 2A6M
Leopard 2A6M

Leopard 2A6M
Leopard 2A6M

Leopard 2A6M
Leopard 2A6M

Leopard 2A7+
Leopard 2A7+ varijanta posebno namenjena za urbane operacije

Slike tenka Leopard 2 su preuzete sa sajta proizvođača Krauss-Maffei Wegmann http://www.kmweg.de/

Podaci:

  Leopard 2A4 Leopard 2A5 Leopard 2A6/A6M Leopard 2A7+
Proizvođač KMW (Krauss-Maffei Wegmann)
Posada 4 osobe
Masa praznog vozila od 55,4 t -
Masa opremljenog za borbu do 62,5 t do 67,5 t
Dužina (top okrenut na 12 h) 9,67 m 10,97 m 10,97 m
Širina
3,77 m 4,0 m
Visina (do krova kupole) 2,64 m 2,64 m
Snaga motora 1,100 kW
(1,500 hp)
1,100 kW (1,500 hp)
Odnos snaga/masa 17,6 kW/t
(23,9 hp/t)
16,2 kW/t
(22,1 hp/t)
Maksimalna brzina 72 km/h
(unazad 31 km/h)
72 km/h
Domet kretanja 450 km 450 km
Kapacitet goriva 1160 l (ograničeno na 900 l kad nije borbeno stanje)
Vreme okreta za 360 stepeni 10 sekundi
Naoružanje Top: 120 mm / L55
Mitraljezi
Masa kupole 21 t
reme okreta kupole 360 stepeni za 9 sekundi

Video

Leopard 2 (isečak iz dokumentarca iz 1980-ih)


 MajkaSvuhOruzja.com  17.11.2010