MAJKA SVIH ORUZJA

Heckler & Koch MP7

Savremeni PDW (Personal Defense Weapon) automat
Heckler & Koch MP7 A1
MP7 A1 sa rasklopljenim kundakom i montiranim refleksnim nišanom

Heckler & Koch MP7 A1
MP7 A1 sa sklopljenim kundakom i otvorenim mehaničkim nišanima

Podaci:

  MP7 A1
Kalibar 4.6x30mm
Dužina cevi 180 mm
Dužina nišanske linije 230-325 mm
Početna brzina zrna 725 m/s
Teoretska brzina gađanja oko 950 metaka u minuti
Načini paljbe Pojedinačno / Rafal
Hranjenje okvir sa 20/30/40 metaka
Dužina 638 mm
Dužina sa sklopljenim kundakom 415 mm
Visin bez nišana 170 mm
Širina 51 mm
Masa bez okvira 1,9 kg
Masa sa punim okvirom od 40 metaka 2,1 kg

 MajkaSvuhOruzja.com  20.7.2010