MAJKA SVIH ORUZJA

Češka Zbrojovka CZ 805 BREN

Češka Zbrojovka CZ 805 BREN

Savremena jurišna puška
CZ 805 BREN A1
CZ 805 BREN A1

CZ 805 BREN A2
CZ 805 BREN A2


CZ 805 BREN - oficijalni promotivni video

Podaci:

  CZ 805 BREN A1 CZ 805 BREN A2
Kalibar 5.56x45mm NATO
Dužina cevi 360 mm 277 mm
Dužina nišanske linije 372 mm
Preciznost u pojedinačnoj vatri do 4 MOA do 4 MOA
Efektivni domet
500 m 400 m
Teoretska brzina gađanja oko 760 metaka u minuti
Načini paljbe pojedinačno / rafal /
kratki rafali od 2 metka
Hranjenje okvir za 30 metaka
Dužina 915 mm 782 mm
Dužina sa sklopljenim kundakom 670 mm 587 mm
Visina sa okvirom i bez nišana 260 mm
Širina 77 mm
Širina sa sklopljenim kundakom 112 mm
Masa bez okvira 3,580 kg 3,390 kg
Masa sa punim okvirom i remenom 4,265 kg 4,075 kg
Masa praznog okvira 0,195 kg
Masa napunjenog okvira 0,570 kg

 MajkaSvuhOruzja.com  30.7.2010