MAJKA SVIH ORUZJA

Ultimax 100

Čuveni singapurski puškomitraljez. Jedan od najlakših i najpreciznijih.

Ultimax 100 MK 3
Ultimax 100 MK 3

Podaci:

  Ultimax 100 MK 3
Ultimax 100 MK 5
Kalibar 5.56x45mm NATO
Dužina cevi 20" 20"
Početna brzina zrna 970 m/s (M193 municija)
/
945 m/s  (M855 / SS109 municija)
Maksimalni efektivni domet 460 m (M193 municija)
/
800 m  (M855 / SS109 municija)
Teoretska brzina gađanja 400-600 metaka u minuti
Načini paljbe rafal pojedinačno / rafal
Hranjenje doboš sa 100 metaka /
okvir sa 30 metaka
doboš sa 100 metaka (Beta C-Mag) /
okvir sa 30 metaka (STANAG 4179 okviri)
Dužina 1024 mm -
Dužina sa otvorenim kundakom maks. - 1094
Dužina sa otvorenim kundakom min. - 1004
Dužina bez kundaka 810 mm 838 mm
Masa bez okvira 4,9 kg 5 kg
Masa sa punim okvirom (doboš sa 100 metaka) 6,8 kg 7,2 kg

Varijante

Ultimax 100 MK 1

Pred-proizvodna varijanta. Cev se brzo može zameniti.

Ultimax 100 MK 2

Prva proizvodna varijanta. Sa fiksnom cevi (koja se ne može menjati tokom borbe). Ručka za nošenje nije vezana za cev nego je postavljena iznad težišta oružja.

Ultimax 100 MK 3

Varijanta koju najviše koristi singapurska vojska i ostale vojske koje su usvojile Ultimax 100. Cev se brzo može zameniti. Svaka cev na sebi ima ručku koja olakšava skidanje jer se ne mora hvatati za vrelu cev.

Ultimax 100 MK 4

Verzija razvijana za konkurisanje za IAR (Infantry Automatic Rifle) program američkih marinaca.

Ultimax 100 MK 5

Poboljšana verzija MK4. Ima preklopni kundak. Umesto prednjeg rukohvata sa ručkom i nogarama ima rukohvat sa tri picatinny šine. Koristi STANAG 4179 okvire (okviri za M16) ili Beta C-Mag doboš sa 100 metaka.
 MajkaSvuhOruzja.com  22.11.2011