MAJKA SVIH ORUZJA

IWI UZI

Čuveni kratki automat

UZI SMG
UZI SMG sa sklopljenim kundakom

Mini UZI
Mini UZI sa sklopljenim kundakom

Micro UZI with folding stock
Micro UZI sa sklopljenim kundakom

Micro UZI
Micro UZI bez kundaka

Podaci:

  UZI SMG Mini UZI OB (STD) Mini UZI CB (STD) Mini UZI CB (SF) Micro UZI (SF)
Kalibar 9x19mm Parabellum
Dužina cevi 260 mm 197 mm 197 mm 197 mm 134 mm
Dužina nišanske linije 310 mm
235 mm 235 mm 235 mm 184 mm
Početna brzina zrna 400 m/s 380 m/s 380 m/s 380 m/s 350 m/s
Teoretska brzina gađanja 600 metaka u minuti
1100 metaka u minuti 1150 metak u minuti 1150 metak u minuti 1050 metaka u minuti
Načini paljbe pojedinačno / rafal
Hranjenje okviri za 20, 25 i 32 metka
Dužina sa otvorenim kundakom 650 mm 588 mm 588 mm 588 mm 504 mm
Dužina sa sklopljenim kundakom 470 mm 360 mm 360 mm 360 mm 282 mm
Masa bez okvira 3,5 kg 2,65 kg 2,65 kg 2,80 kg 2,20 kg
Masa praznog okvira (za 25 metaka) 200 g
Masa napunjenog okvira (sa 25 metaka) 500 g

 MajkaSvihOruzja.com  9.11.2010