MAJKA SVIH ORUZJA

Mossberg 500

Serija izuzetno popularnih sačmara pumperica u brojnim varijantama
Mossberg 500 SPX - 6 SHOT
Mossberg 500 SPX - 6 SHOT

Mossberg 590A1 ADJUSTABLE - 9 SHOT
Mossberg 590A1 ADJUSTABLE - 9 SHOT

Mossberg 590 SPECIAL PURPOSE - 9 SHOT
Mossberg 590 SPECIAL PURPOSE - 9 SHOT

Mossberg 500 CRUISER - 6 SHOT
Mossberg 500 CRUISER - 6 SHOT

Mossberg 500 ROAD BLOCKER - 6 SHOT
Mossberg 500 ROAD BLOCKER - 6 SHOT

Mossberg 500 bullpup
Bullpup varijanta sačmare Mossberg 500

Mossberg 500 TACTICAL TURKEY
Jedna od brojnih civilnih vaijanti Mossberg 500 TACTICAL TURKEY

 MajkaSvuhOruzja.com  21.7.2010