MAJKA SVIH ORUZJA

Kel-Tec KSG

Savremena bullpup sačmara pumperica
Kel-Tec KSG
Kel-Tec KSG

Kel-Tec KSG
Kel-Tec KSG

Kel-Tec KSG
Kel-Tec KSG

Podaci:

Kalibar 12 gauge
Dužina cevi 470 mm
Hranjenje 14 metaka u unutrašnji cevni magacin (po 7 u svaki)
Dužina 663 mm
Masa  napunjenog oružja 3,86 kg
Masa praznog oružja 3,13 kg

MajkaSvuhOruzja.com 28.7.2011