MAJKA SVIH ORUZJA

FN FAL

Jedna od najšire korišćenih jurišnih pušaka u istoriji. Korišćena u preko 90 zemalja.

FN FAL 50.00
FN FAL 50.00 ili prosto "FN FAL"

FN FAL 50.61
FN FAL 50.61 varijanta sa preklopnim kundakom

FN FAL 50.63
FN FAL 50.63 varijanta sa preklopnim kundakom i kraćom cevi

Podaci:

  FAL 50.00 FAL 50.61 FAL 50.63 FAL 50.64
Kalibar 7.62x51mm NATO
Dužina cevi 533 mm 533 mm 436 mm 533 mm
Dužina nišanske linije 553 mm 553 mm 549 mm 553 mm
Početna brzina zrna 840 m/s 840 m/s 810 m/s 840 m/s
Teoretska brzina gađanja 650-700 metaka u minuti
Načini paljbe pojedinačno / rafal
Hranjenje okviri za 20 ili 30 metaka
Dužina 1090 mm 1095 mm 998 mm 1095 mm
Dužina sa sklopljenim kundakom --- 845 mm 748 mm 845 mm
Masa 4,30 kg 3,90 kg 3,79 kg -

 MajkaSvuhOruzja.com  12.10.2010