MAJKA SVIH ORUZJA

Desert Eagle

Najkrupniji i najsnažniji poluautomatski pištolj

Desert Eagle Mark XIX - .50 AE
Desert Eagle Mark XIX u kalibru .50 AE

Desert Eagle Mark XIX - .44 Magnum
Desert Eagle Mark XIX u kalibru .44 Magnum

Desert Eagle Mark I - .357 Magnum
Desert Eagle Mark I u kalibru .357 Magnum

 MajkaSvuhOruzja.com  1.8.2010