MAJKA SVIH ORUZJA

Taser X12

Ne-Smrtonosna pumperica sa elektrošok municijom

TASER X12
TASER X12

TASER X12
TASER X12

TASER XREP
TASER XREP (eXtended Range Elecronic Projectile) - "municija" za TASER X12

 MajkaSvuhOruzja.com  30.7.2010