MAJKA SVIH ORUZJA

Češka Zbrojovka Škorpion VZ 61

Minijaturni automat, verovatno najmanji koji se upotrebljava u novije vreme

SKORPION VZ 61 E
Škorpion VZ 61 E sa otvorenim kundakom

Škorpion VZ 61
Stariji Škorpion VZ 61 sa sklopljenim kundakom

Podaci:

  VZ 61 E
Kalibar 7.65mm Browning (.32 Auto)
Dužina cevi 115 mm
Hranjenje okvir za 10 ili 20 metaka
Dužina sa otvorenim kundakom 517 mm
Dužina sa sklopljenim kundakom 270 mm
Visina 152 mm
Širina 43 mm
Masa 1,28 kg

 MajkaSvuhOruzja.com  29.7.2010