MAJKA SVIH ORUZJA

Heckler & Koch HK416

Savremena jurišna puška  i nadogradnja (modul) za puške iz M16 familije
Heckler & Koch HK416
Heckler & Koch HK416

Heckler & Koch HK416C
Heckler & Koch HK416C  - najnoviji. ultrakompaktni, član familije HK416

Podaci:

  HK416C HK416 10" HK416 14.5" HK416 16.5" HK416 20"
Kalibar 5.56x45mm NATO
Dužina cevi 228 mm
264 mm 368 mm 419 mm 505 mm
Dužina nišanske linije -
371 mm 5 mm
Početna brzina zrna 730 m/s
788 m/s 882 m/s 890 m/s 917 m/s
Teoretska brzina gađanja 700 metaka u minuti oko 850 metaka u minuti
Načini paljbe pojedinačno / rafal pojedinačno / rafal
Hranjenje okviri za 10 / 20 / 30 metaka
(STANAG 4179 okviri)
okviri za 20 ili 30 metaka
(STANAG 4179 okviri)
Dužina maksimalno 690 mm 797 mm 900 mm 951 mm 1037 mm
Dužina minimalno 560 mm 701 mm 804 mm 855 mm 941 mm
Visina 236 mm 240 mm
Širina 78 mm
Masa bez okvira 2,95 kg 3,02 kg 3,49 kg 3,56 kg 3,85 kg
Masa sa praznim okvirom
(za 30 metaka)
3,2 kg 3,27 kg 3,74 kg 3,81 kg 4,1 kg
Masa sa punim okvirom
(30 metaka)
3,57 kg 3,64 kg 4,11 kg 4,18 kg 4,47 kg
Masa praznog okvira
(za 30 metaka)
250 g
Masa napunjenog okvira
(30 metaka)
620 g

Mehanizam

HK416 koristi sistem rada sa gasnim klipom kratkog trzaja, poput onog na pušci HK G36. Naravno delovi tog mehanizma nisu identični kao kao na G36 ali je u pitanju taj princip rada. Najveća razlika u odnosu na M16 mehanizam je što gasovi ne ulaze u sanduk oružja.

Prednosti u odnosu na mehanizam M16

Pošto kod HK416 gasovi ne ulaze u sanduk, samim tim se direktno smanjuje zagrevanje i prljanje sklopa zatvarača. Znatno je povećana pouzdanost i smanjen broj zastoja. Takođe je smanjeno potrebno vreme čišćenja i održavanja oružja. 

Modularnost i delovi

Opremljena je sa 4 picatinny šine sa sve četiri strane. Što dozvoljava korisnicima da montiraju kakav god žele nišan i druge dodatke, ako je potrebno.

Prednji  "rukohvat" koji je zapravo nosač picatinny šina sa sve četiri strane može biti jednostavno skinut i zamenjen drugim (dužim ili kraćim).

Poput većine drugih NATO pušaka u 5.56 kalibru, koristi standardne STANAG 4179 okvire.

Donji deo puške poznat kao "lower receiver" koji sačinjava pištoljski rukohvat, mehanizam okidanja, uvodnik za šanžer je u potpunosti kompatibilan sa takvim delom od M16, M4  i drugih varijanti ove puške. Ovo je značajno jer kupac koji već poseduje M16 ili M4 ne mora kupiti celu HK416 pušku već može kupiti samo gornji sklop od HK416 a zadržati "lower receiver" od M16. Heckler & Koch nude takvu mogućnost kupcima.

Mnogi delovi od HK416 se mogu međusobno zamenjivati sa delovima od srodne i krupnije puške HK417.

Varijante

HK416 je trenutno dostupna u četiri različite dužine cevii: 10,5" / 14,5" /16,5" / 20"
Svaka od ovih varijanti, razlikuje se po dimenzijama, masi, početnoj brzini zrna i energiji zrna. 

Poznati korisnici HK 416

Neki od najznačajnijih korisnika puške HK416 su:
- Delta Force, specijalne vojne jedinice SAD-a.
- SWAT specijalne jedinice policije SAD-a.
- Nemačke specijalne jedinice.
- Norveška vojska je usvojila HK416 kao standardnu jurišnu pušku. Postepeno će zamenjivati postojeće puške sa HK416.
 MajkaSvuhOruzja.com  1.6.2010