MAJKA SVIH ORUZJA

Franchi SPAS-15

Savremena borbena sačmara. Naslednik čuvene SPAS-12

Franchi SPAS-15
SPAS-15

Franchi SPAS-15
SPAS-15

Franchi SPAS-15
SPAS-15 sa preklopljenim kundakom

Podaci:

Kalibar 12 gauge
Dužina cevi 450 mm
Teoretska brzina gađanja 4 metka u sekundi (pojedinačno)
Hranjenje okvir za 3, 6 ili 8 metaka
Dužina 1000 mm
Dužina sa sklopljenim kundakom 750 mm
Masa praznog oružja 3,9 kg

 MajkaSvuhOruzja.com  27.7.2011