MAJKA SVIH ORUZJA

Kalashnikov AK-74 i AK-105

Standardna jurišna puška ruske vojske. Kalašnjikov u kalibru 5.45x39mm

Kalashnikov AK-74M (5.45x39)
AK-74M

Kalashnikov AK-74 with grenade launcher
AK-74M sa montiranim podcevnim bacačem granata GP-30 i novim okvirom od 60 metaka

Kalashnikov AK-105 (5.45x39)
AK-105

Podaci:

  AK74M AK105
Kalibar 5.45x39mm
Dužina cevi 415 mm 314 mm
Početna brzina zrna 900 m/s 840 m/s
Teoretska brzina gađanja 650 metaka u minuti 600 metaka u minuti
Načini paljbe pojedinačno / rafal
Hranjenje okvir za 30 metaka
Dužina sa otvorenim kundakom 943 mm 824 mm
Dužina sa sklopljenim kundakom 705 mm 586 mm
Masa sa praznim okvirom 3,6 kg 3,2 kg
Masa sa punim okvirom 3,9 kg 3,5 kg

Kako radi kalašnjikov?


 MajkaSvuhOruzja.com  26.11.2010