MAJKA SVIH ORUZJA

IWI Galil

Poznata jurišna puška
Galil AR - 5.56x45mm NATO - right side
Galil AR sa desne strane

Galil AR - 5.56x45mm NATO - left side
Galil AR sa leve strane

Podaci:

  Galil AR Galil SAR Micro Galil
Kalibar 5.56x45mm NATO
Dužina cevi 460 mm 362 mm 212 mm
Početna brzina zrna 915 m/s
850 m/s 710 m/s
Teoretska brzina gađanja oko 630-750 metaka u minuti
Načini paljbe pojedinačno / rafal
Hranjenje okvir za 35 metaka
Dužina 979 mm 851 mm 706 mm
Dužina sa sklpljenim kundakom 742 mm 614 mm 465 mm
Masa bez okvira 3,8 kg 3,62 kg 2,98 kg

 MajkaSvuhOruzja.com  11.10.2010